Delen

Ondernemersverenigingen

Winkeliersvereniging Makado
Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA BEEK
Tel.: 046 - 43 74 669
info@makadobeek.nl 

Centrummanagement / Beek Bloeit
Contactpersoon: de heer H. Smeets
info@beekbloeit.nl 

Ondernemersvereniging Beekerhoek
Contactpersoon: de heer R. Hennekens
p/a Burg. van Meeuwenstraat 6
6191 ND BEEK
Tel.: 046 - 43 71 178

Bedrijvenvereniging Maastricht Airport
p/a LWV, Postbus 474,
6040 AL Roermond
Voorzitter: de heer W. van der Venne
Secretaris: de heer M. Hendriks Tel.: 0475 - 35 26 00

Stichting Parkmanagment Westelijke Mijnsteek
Postbus 5135
6130 PC Sittard-Geleen
046 - 47 77 180 (SLIMhuis)

Spaubeek Onderneemt
www.spaubeekonderneemt.nl
info@spaubeekonderneemt.nl
Contactpersoon: de heer Jan Muller

SLIMhuis
Poststraat 8
6135 KR Sittard
046 - 47 77 180
info@slimondernemen.eu
Openingstijden: van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.